Mars dan Hymne Madrasah mp3 2013

Mari Kompakan Barisan kita... Semangatkan perjuangan kita melalui lagu-lagu Madrasah:
Untuk mars madrasah klik di sini
Untuk lirik dan not
Untuk hymne madrasah klik di sini
Untuk lirik dan not
(Sumber : http://pendis.kemenag.go.id)